Licence

Používáním nebo instalací systému F CMS (dále jen systém) uživatel vyjadřuje souhlas s licenčním ujednáním. Odsouhlasením licenčního ujednání se uživatel systému zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená. V případě porušení licenčních ujednání může autor uplatnit potřebná opatření.

  • Toto licenční ujednání je platné pro systém libovolné verze
  • Systém je povoleno používat pouze pro nekomerční účely
  • Není povoleno systém nabízet nebo zprostředkovávat za úplatu
  • Zdrojové kódy je povoleno upravovat, ale je zakázáno je kódy do jiných systémů
  • Je zakázáno vydávat části systému nebo celý systém za vlastní dílo
  • Administrace systému musí obsahovat původní copyright
  • Systém je poskytován zdarma. Autor nenese odpovědnost za způsobené škody
  • Autor si vyhrazuje právo na změnu licenčního ujednání. Změny vstupují v platnost dnem uveřejnění na oficiálním webu.